Články, Wedding

SVADOBNY POPLATOK

SVADOBNY POPLATOK
Ako to bolo s presláveným právom prvej noci? Traduje sa, že niektorí feudáli uplatňovali nárok na prvú noc s nevestou zo svojho panstva, teda skôr ako jej manžel. Je to však skôr mýtus, než skutočnosť. Čosi podobné existovalo v dávnych dobách ako náboženský rituál alebo prejav moci kráľa nad okolitými vládcami. Občas sa právo prvej noci objavuje aj v stredoveku. Možno však predpokladať, že bolo skôr formálne a že prevažná väčšina feudálnych pánov nemala o jeho skutočné uplatňovanie záujem. Poddaní sa z tejto povinnosti mohli vykúpiť a táto osobitná daň sa potom stala základom pre poplatok za povolenie sobáša.

About Author - Photography Philippe

Fotograf Prievidza, Bratislava

Verified by MonsterInsights