Články Kategória Art

Čo je umenie?

album Rodiny a deti Slowak fashion and Wedding Photography by Philippe de Roiy,

Čo je umenie???

Umenie je výsledkom tvorivého procesu človeka. Umenie je produkt kultúry a širšom zmysle sa jedná o činnosť založenú na vnímaní, predstavivosti, vedomostiach, ale aj intuícii.

Výsledkom tvorivého procesu je spravidla umelecké dielo, ale v modernom umení môže byť za umenie považovaný i proces sám o sebe. Umenie je vytvárané umelcami. Umenie je spôsobom sebarealizácie a sebavyjadrenia.

WordPress Image Gallery Plugin

O autorovi

Fotograf Prievidza, Bratislava

Verified by MonsterInsights